جهت پرداخت مبلغ خرید خود میتوانید کل مبلغ را به صورت یک یا چند پرداخت از طریق فرم پرداخت آنلاین زیر اقدام بفرمایید

کارکرد این فرم پرداخت بدین شکل است که پس از پرداخت موفقیت آمیز اطلاعات پرداختی به خود مشتری و هم به مدیریت وب سایت ایمیل و کلیه اطلاعات در دیتابیس سایت ذخیره خواهد شد.